Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

IKT-rådgiver. Arkivsaknr. 17/201

En av våre dyktige medarbeidere har fått ny jobb og vi søker hans erstatter, IKT-rådgiver med god nettverkskompetanse.

Kommunen er idag nettverksmessig knyttet sammen med omliggende kommuner, med blandt annet felles løsninger for brannmur, IP-plan med videre. Kommunen holder på med å innføre ny IKT-plattform, som, når det er ferdig implementert, vil knytte kommunens IKT-systemer til et felles toppdomene med de samme kommunene. I dette toppdomenet håndteres cirka 25000 brukere med tilhørende nettverksutstyr, arbeidsstasjoner og mobile enheter i de deltagende kommunene.

IKT vil iløpet av 2017 bli en del av Jarlsberg IKT som blir en felles IKT driftsavdeling for kommunene Tjøme, Nøtterøy, Hof, Holmestrand, Re og Tønsberg. Avdelingen vil bestå av cirka 40 medarbeider innenfor forskjellige IKT fagområder der nettverk og samhandling er et av fagområdene.

Tønsberg kommune har cirka 90 lokasjoner, hvor kommunikasjon i all hovedsak går på eid fiber. Nettverket er bygget opp med Cisco-kjerneutstyr og Cisco/HP på kant. Fortigate benyttes som brannmur. Pr. nå er det cirka. 200 svitsjer i kommunen. Pr. nå er det cirka 200 aksesspunkter i kommunen med dette forventes økt til mer enn 500 i løpet av året.

Tønsberg kommune, i samarbeid med omliggende kommuner, samarbeider om drift av felles redundant nettverksinfrastruktur basert på Cisco, MPLS, Fortigate brannmur, rutingprotokollene BGP og OSPF og felles trådløst nett.

VI ønsker søkere som har innehar kompetanse på flere av følgende områder:

 •  fortigate-porteføljen, spesielt brannmur og loggverktøy
 •  bred Cisco-kompetanse og erfaring
 •  cisco Prime, brukes primært til kontroll av trådløs-løsning
 •  cisco ISE, brukes primært til trådløs gjesteløsning
 •  ITIL-kompetanse
 •  linux-kompetanse


Listen er ikke i prioritert rekkefølge eller uttømmende.

Arbeidsoppgavene vil blandt annet være:

 •  daglig drift- og overvåking av kommunens nettverksinfrastruktur
 •  deltakelse i drift av interkommunal nettverksinfrastruktur
 •  utvikling/implementering av nye nettverksløsninger/-lokasjoner
 •  avhengig av kompetanse kan også andre arbeidsoppgaver bli lagt til stillingen


Felles for alle stillinger i IKT-seksjonen:

 •  delta i relevante prosjekter
 •  delta i IKT-seksjonens daglige oppgaveløsning


Du må være serviceinnstilt og kunne jobbe både selvstendig og som del av et team. Du må trives i en i travel hverdag, være systematisk og kunne håndtere mange oppgaver samtidig.

Stillingene er knyttet til IKT-seksjonen i kommunen. Seksjonen har det overordnede ansvaret for anskaffelser, utvikling og drift av kommunens IKT- og telefoniløsninger.

Vi tilbyr:

 •  en spennende jobb i et travelt, hyggelig og utviklingsorientert miljø med mange krevende brukere.
 •  gode muligheter for egenutvikling
 •  arbeidstiden er 08.00 til 16.00 med sommertid 08.00 til 15.00. Stillingene har fleksitid.
 •  pensjonsordning.
 •  lønn etter avtale.


For nærmere informasjon ta kontakt med:

Driftsleder IKT, Øystein Femtehjell  telefon 991 67 362,
E-post: oystein.femtehjell@tonsberg.kommune.no

Virksomhetsleder Kommunikasjon, Ketil Mastberg , telefon 33 34 81 91/974 34 498,  
E-post: ketil.mastberg@tonsberg.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

Søknadsfrist: 22.01.2017Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/04/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan