Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Informasjon til søkere, kommunal bolig

En kommunal bolig er et knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig situasjon. Leietiden er derfor i utgangspunktet beregnet til 1 år i kommunal bolig.

Det blir i utgangspunktet bare gitt ett tilbud om kommunal bolig og det forventes at søker selv finner permanent bolig. Kommunen vil be om ny dokumentasjon på behov for kommunal bolig etter endt leietid på 1 år.

For å kunne søke kommunal bolig i Tønsberg kommune må være registrert i Folkeregisteret i kommunen. Søker må oppgi postadresse på søknaden.

Søkere med husleierestanse fra tidligere kommunale leieforhold vil ikke får fornyet leiekontrakt før restansen har tilfredsstillende nedbetalingsplan eller er oppgjort.

Størrelsen på tildelt bolig avhenger av antall husstandsmedlemmer. En kan likevel ikke regne med eget rom til hvert av husstandens medlemmer.

Bytte av bolig foretas som regel ikke. Det forutsettes at familien selv skaffer seg passende bolig dersom endringer i husstanden planlegges (f.eks. familieforøkelse, familiegjenforening, ekteskap/samboerskap)

Husdyrhold er vanligvis ikke tillatt i kommunale boliger. Dersom du likevel mener at du av særlige grunner må ha husdyr i boligen, må dette søkes om spesielt.

OBS ! Dersom du ikke har fått tildelt en kommunal bolig eller klart å skaffe deg bolig selv innen 6 måneder, må søknaden fornyes !

VURDERINGSKRITERIER VED TILDELING AV BOLIGER:

 • Ha tilhørighet til kommunen
 • Nåværende boforhold
 • Økonomi
 • Fysisk og psykisk helse
 • Sammensetning av beboere
 • Alder
 • Eventuelle husleierestanser
 • Funksjonsnivå
 • Behovet for andre kommunale tjenester
 • Nettverk
 • Hvor lenge søknaden har ligget (stått på søkerliste) legges ikke til grunn

NØDVENDIGE VEDLEGG TIL SØKNADEN:

 • Utskrift av siste ligning for alle husstandsmedlemmer over 18 år
 • Kopi av eventuell oppsigelse på nåværende leieforhold
 • Eventuell legeerklæring, uttalelse fra sosialtjenesten eller andre uttalelser som kan være av betydning for søknaden.

Søknad sendes:

Tønsberg kommune
Boligservice
Postboks 2410
3104 TØNSBERG

Trenger du hjelp til utfylling av søknad kan du kontakte oss på telefon 33 34 89 30.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/19/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan