Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Innbyggerfokus

Tønsberg ønsker medbestemmelse og innspill fra innbyggerne. Dette utgjør viktige korreksjoner og bidrag for å kunne utvikle kommunen i den retning innbyggerne er opptatt av. Vårt innbyggerfokus konkretiseres i årlige brukerundersøkelser, innbyggermøter, innbyggerinitiativ, høringer og mulighet til å komme med innspill i utarbeidelse av kommunale planer.

Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører årlige brukerundersøkelser, vanligvis i januar. Spørreskjema sendes fra våre virksomheter ut til alle brukere og brukergrupper. Det er viktig at våre innbyggere svarer på spørreskjemaene. Det vil hjelpe oss å eventuelt korrigere tjenester og ansvarsområder til de beste for innbyggerne.

I Januar 2010 gjennomførte Tønsberg kommune en ny stor brukerundersøkelse. Elever og foreldre på skolene, foreldre i barnehagene og brukere av hjemmetjenestene ble spurt om kvaliteten på våre tjenester, kjennskap til tjenestene, svartid på henvendelser, medvirkning og serviceinnstilling. Resultatene av undersøkelsene viser at innbyggerne stort sett er fornøyde med tjenestetilbudet. Vi har satt oss målet 4,5 som fornøyd, "godt nok" . 
 

Tabellen leses som skala fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best.

Svarprosent: 62 % (2009: 64%)

 Indikatorer
Resultat kommune samlet
2010
Resultat
Admini-strasjon
Resultat
Barn/ unge
Resultat
Eldre/ funk. hemmede
Resultat
Helse/ sosial
Resultat
Kultur
Resultat Tekniske tjenester
Brukertilfredshet - kvalitet
5.0
5.0
5.0
5.1
4.9
4.9
4.4
Brukerkjennskap
4.8
4.3
4.9
4.8
4.4
4.3
5.5
Brukertilfredshet - informasjon
4.9
4.8
4.9
5.2
4.2
5.0
4.9
Responstid henvendelser
5.2
4.8
5.3
5.2
5.0
5.4
4.4
Brukertilfredshet - service
5.1
4.8
5.1
5.1
4.9
5.4
5.1
Brukermedvirkning
4.8
4.6
4.8
4.9
4.5
4.6
4.4
Brukertilfredshet – kvalitet fysiske forhold
4.4
-
4.3
4.7
3.7
5.0
5.2
Innbyggerfokus
 

 

Innbyggermøter

Vi holder innbyggermøter eller informasjonsmøter når det er behov for å orientere innbyggerne om et tema, en aktuell utbygging eller  i forbindelse med planer som skal utvikles. Vi har  innbyggermøter i forbindelse med kommuneplanarbeidet, kommunedelplaner og fagplaner. Invitasjoner sendes berørte og legges ut på nett og annonseres.

 

Kontakt politikere

Alle møter i bystyret og utvalgene er åpne for publikum. Vanligvis holdes møtene i Tønsberg Rådhus. Henvendelse til Servicesenteret.

Du kan selvsagt ta direkte kontakt med politikere, klikk her
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/21/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan