Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
Fredsakorpset logo

Internasjonale Tønsberg

Nordiske vennskapsbyer

Tønsberg har ikke noe formelt vennskapsbysamarbeid i Norden. Samarbeidet opphørte i 2013.

Mer informasjon

Presterød skole - Merkine skole og barnehjem i Litauen

Presterød skole samarbeider med Merkine skole og barnehjem i Litauen i forhold til internasjonalt arbeid og solidaritetsarbeid i læreplanen.

Mer informasjon

Presterød ungdomsskole / "Lille PUS" og BESLAN

En prosjektgruppe i Tønsberg har startet et kommunikasjonsprosjekt kalt GLOBALHANDS.Det er opprettet en kommunikasjon mellom Skole 1 i Beslan og en ungdomsskole i TønsbergPresterød Ungdomsskole

Mer informasjon

Ringshaug ungdomsskole - Socrates Comenius

Ringshaug ungdomsskole går fra høsten 2009 inn i et to-årig samarbeid med en skole i England, en skole i Østerrike og en skole i Spania. Prosjektets tittel er "Climate changing life - Life changing climate".

Mer informasjon

Sri Lanka, Eik skole og Slottsfjellet barnehjem

Vi på Eik skole har valgt å være med og støtte Slottsfjellets barnehjem og ressurssenter på Sri Lanka. Vi skal følge dette prosjektet gjennom lengre tid, sånn at vi får et godt innblikk i driften av barnehjemmet og av hverdagen og kulturen der.

Mer informasjon

Utvekslingsprosjekt i samarbeid med Fredskorpset

Tønsberg kommune og Esteli kommune, Nicaragua, har et samarbeidsprosjekt hvor førskolelærere utveksles i 10 måneder.

Mer informasjon

Vennskapsbyen Covarrubias - Spania

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan