Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kjøretillatelser i gågatene

Kjøretillatelse i gågatene


SØKNADER OM SÆRSKILT KJØRETILLATELSE.
Alle henvendelser må skje skriftlig eller ved personlig oppmøte. Søknadsskjemaer fåes og behandles på de respektive steder som er nevnt i nedenstående tabell.

FØLGENDE GRUPPER GIS GENERELL KJØRETILLATELSE UTEN Å FÅ UTSTEDT SÆRSKILT KJØRETILLATELSE.
Taxi
Buss i rute
Forflytningshemmede med offentlig parkeringstillatelse i henhold til Vegtrafikkloven.

FØLGENDE GRUPPER KAN SØKE OM SÆRSKILT KJØRETILLATELSE

KATEGORI                                                                                               SØKNADSSTED
Gårdeiere -                                                                                              Tønsberg kommune
Beboere  -                                                                                                Servicesenteret
Torvhandlere                                                                                            Halfdan Wilhelmsens allé 1C (inngang Seebergsgate)
Vakt/verditransport
Elverk- teletjenester

Andre med spesielt tungtveiende grunner

Håndverkere, entreprenører                                                                Tønsberg Parkering A/S
M/midlertidig behov i området.                                                            Besøksadresse
                                                                                                              Halfdan Wilhelmsens allé 2     

                                                                                                               Postadresse:
                                                                                                               PB 2410
                                                                                                               3104 Tønsberg

                                                                                                                    Telefon: 33 34 89 60
                                                                                                                    Telefaks: 33 34 89 70

Søkere med særskilt viktige behov,                                                    Vestfold Politidistrikt
Kan få tillatelse for enkelt – turer.                                                        Baglergaten 2
                                                                                                                   3110 Tønsberg
                                                                                                                    tlf. 02800


BESTEMMELSER FOR KJØRING MED SÆRSKILT KJØRETILLATELSE OG BESTEMMELSER FOR KJØRING I GÅGATENE FÅES VED HENVENDELSE SERVICESENTERET. Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/30/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan