Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Klagerett

Klagerett
Dersom du har fått avslag på barnehageplass og mener at opptaksmyndigheten har foretatt opptak i strid med egne opptaksregler, kan avslaget påklages skriftlig innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over, og de grunner klagen støtter seg til. Du kan også klage dersom du har fått avslag på ditt første eller andre ønske om barnehageplass. Dette gjelder bare i forbindelse med hovedopptaket. Dersom klagen ikke gis medhold sendes klagen videre til Tønsberg kommunes klageorgan hvor klagen blir endelig avgjort. Søknader omfattes av barnehageloven med forskrifter om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager.

Rett til begrunnelse
Du kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Dersom du krever en begrunnelse for avslaget avbrytes klagefristen. Ny klagefrist er tre uker etter at begrunnelsen er mottatt.

Søkere med lovfestet prioritet.
Ved supplerende opptak skal søkere med lovfestet prioritet underrettes skriftlig dersom en ledig plass i barnehage blir tilbudt en annen. Dette vedtaket kan det klages på. 

Søkere med lovfestet prioritet kan også kreve begrunnelse ved supplerende/løpende opptak.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/08/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan