Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Klima og energi

Tønsberg kommune skal bidra til å oppnå de nasjonale målsettingene for begrensning av klimagassutslipp og energibruk. Kommunen skal tilrettelegge for at næringsliv og innbyggere kan redusere energiforbruket og øke bruken av fornybare og lokale energikilder. Videre vil vi arbeide for å redusere og effektivisere energiforbruket i egne bygg.

Kommunen vil også være en sentral pådriver for å få utnyttet spillvarmen fra Esso Slagentangen i et fjernvarmesystem i Tønsbergs byområder. Dessuten skal klimagassutslippet fra Tønsberg Fyllplass reduseres.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/23/2015 ]
Les mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan