Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
Thalmann‚ Pål
Thalmann‚ Pål

Kommunaldirektør Pål Thalmann

Telefon direkte 33 34 80 65

Mobil 918 50425

Epost: pal.thalmann@tonsberg.kommune.no

1. Formell utdanning

1992-1993 Høgskolen i Vestfold Veiledningspedagogikk
1991-1992 Høgskolen i Vestfold Organisasjonsutvikling
1990-1991 Høgskolen i Vestfold Skoleledelse
1974-1975 Eik Lærerhøgskole Norsk grunnfag
1972-1974 Eik lærerhøgskole Lærerprøva
1970-1972 Universitetet i Oslo Statsvitenskap mellomfag
1969 Universitetet i Oslo Forberedende prøve
1969 Stabekk Gymnas Eksamen artium

 

2. Hovedansvarsområder

 • Plan- og styringssystemet generelt
 • Kommuneplan
 • Årsmelding
 • Innbyggerundersøkelser
 • Bruker- og medarbeiderundersøkelser
 • Internasjonalt arbeid
 • Kommunens servicesenter, fellestjenester, politisk sekretariat og IKT
 • Kultur
 • Skole
 • Barnehage
 • Oppfølging og vurdering av virksomhetsledere på områdene kultur, skole og barnehage


3. Styrer, råd og utvalg

 • Rådmannens representant i utvalget for barn og unge
 • Rådmannens representant i utvalget for kultur og frivillighet
 • Koordinator i Mecinenettverket (medium cities in Europe)
 • Samarbeid om lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid med Nøtterøy kommune og Politiet i Tønsberg 


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/27/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan