Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kommunale arealer

Tønsberg kommune eier og forvalter store arealer innen kommunens grenser. Dette er arealer som brukes til forskjellige formål. Blant annet brukes store deler til bygninger, idrettsanlegg, veier, parker med mer. Dette er arealer som skal benyttes til fellesskapets beste. Vi er derfor opptatt at dette skal foregå på en best mulig måte. En del rutiner i forbindelse med eiendomsforvaltning vil etter hvert bli utarbeidet og lagt ut på kommunens nettstedTilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan