Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kommunikasjon

Fagenheten er tilknyttet rådmannens stab

KOMMUNIKASJON  har ansvaret for :

  • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • informasjon
  • internett - nettside (www.tonsberg.kommune.no)
  • intranett
  • fellestjenester
  • politisk sekretariat
  • servicesenter

Fagenhetsleder : Ketil Mastberg postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon : 33 34 81 91

 

Fellestjenester
Seksjonens hovedoppgaver er postmottak, arkiv, utvalgssekretariat, saksbehandling av alkoholsaker, overformynderiet og valg. Tønsberg kommune har felles postmottak som mottar, åpner, registrerer og fordeler all post. Kommunen har sentralt elektronisk saksarkiv. Tønsberg kommune er medlem av Interkommunalt arkiv på Kongsberg (IKA).
Fellestjenesten er sekretariat for bystyret og de fleste politiske utvalg. Seksjonen har det administrative ansvaret for gjennomføringen av stortingsvalg, fylkestings- og kommunestyrevalg.

Seksjonsleder : Grete Vallumrød gva@tonsberg.kommune.no telefon 33 34 81 55

IKT
hovedansvaret for all datakommunikasjon til og fra Tønsberg kommunes forskjellige lokasjoner. Drift og vedlikehold av kommunens digitale tjenester, fagmoduler og serverpark

Driftsleder : Øystein Femtehjell ofe@tonsberg.kommune.no telefon 33 34 81 87

Servicesenteret

Servicesenteret er stedet for informasjon, individuell veiledning, rådgivning, saksbehandling "over disk" og møte med politikere og administrasjon. Servicesenteret er et sentralt "informasjonshjerte" i Tønsberg kommune og det første du møter ved henvendelse på telefon og personlig til Rådhuset. Servicesenteret legger vekt på å vite "litt om alt" og gi deg profesjonell hjelp videre i kommuneorganisasjonen.

Seksjonsleder : Torunn Thuve tot@tonsberg.kommune.no telefon 33 34 81 02 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 07/29/2014 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan