Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Besøksadresse: Anton Jensensgte 8A, Statens Park, bygg F (se kart)

Åpningstid: Mandag – fredag 09:00 – 15:00

Telefon: 33 34 80 00 

Telefaks: 33 31 80 10

E-post: skatt@tonsberg.kommune.no

Konto for innbetaling skatt og arbeidsgiveravgift: 6345 06 07047

Organisasjonsnummer: 990 489 556

Eksterne lenker:
KID ved betaling

Skatteoppkreverens oppgaver

Skatteoppkreveren har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver. Skatteoppkreveren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Tønsbergs innbyggere og næringsliv betaler til sammen om lag 5,6 milliarder kroner i skatter, og arbeidsgiveravgift per år.

Skatteoppkreveren har oppgaveansvar med: 

· Forskuddstrekk (Skattetrekk)
· Arbeidsgiveravgift
· Forskuddsskatt
· Restskatter
· Skatt fra utenlandske aksjonærer
· Bokføring og fordeling til skattekreditorer 

Skatteoppkreverens utfordringer og strategier 

Skatteoppkreveren har oppgaver og ansvar med å ivareta skattytere og betalere gjennom veiledning og støtte, men kontoret skal også ivareta samfunnets krav om betaling og innkreving. Vi skal derfor være både en serviceetat og en kontrolletat. Hele tiden med balanse mellom god service til publikum og effektiv kontroll og innkreving. Slik bør vi sikre at vi har den tillitt og respekt som er nødvendig i arbeidet, med et kostnadseffektivt resultat. Vi skal oppnå dette ved å gjøre det enklere, med god veiledning og informasjon, for de lojale betalerne, og vanskeligere for dem som opptrer illojalt. 

Skatteoppkreveren er opptatt av at skattytere og arbeidsgivere betaler ved forfall og leverer pliktige oppgaver til rett tid, men også at oppgavegivere og skyldnere får mulighet til å ordne opp for seg, innenfor det regelverk som til enhver tid gjelder.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/18/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan