Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kontakt ledere

 

Kontaktinformasjon til ledere i Tønsberg kommune
 Ledergruppe  Navn  Telefon  Mobil  Besøksadresse
 Rådmann  Geir Viksand  33 34 80 55   415 04 718   Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Kommunaldirektør  Pål Thalmann  33 34 80 65  918 50 425  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Kommunaldirektør  Tove Hovland  33 34 80 60  959 60 449  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Kommunaldirektør  Jan Ronald Eide  33 34 80 70  452 09 999  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Stabsfunksjoner        
 Helse og omsorg  Harald Næss  33 34 87 01   906 79 858  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Personalsjef  Aase Helland Volle   33 34 82 26  918 50 213   Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Kommunikasjon  Ketil Mastberg   33 34 81 91  974 34 498  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Kultur og Idrett  Magnus C. Martin  33 34 83 12  930 37 491  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Oppvekst  Erik Relander Tømte  33 34 83 27  959 91 214  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Økonomi  Jørn Erik Borge   33 34 83 10     Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Skatteoppkrever  Kjell Arne Kjær  33 34 82 51  924 81 170  Anton Jensensgt.8A, 3125 Tønsberg
 Virksomheter        
 Barn og unge(BOU)  Mette Vikan Andersen  33 34 83 50  908 52 676  H.Wilhelmsen alle 1, 3110 Tønsberg
 Næringsutvikling  Øystein Sandtrø    954 29 922  Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg
 Tønsberg/Nøtterøy bibliotek  Tone Moseid  33 35 49 00  911 58 715  Storgaten 16, 3126 Tønsberg
 Barnehager:        
 Vestre Tønsberg barnehager  Sølvi M. Gjennestad   33 37 80 50  413 27 876  Nyveien 11, 3157 Barkåker
 Eik barnehager  Anne Gunn Akselsen  33 34 81 80  416 27 898  Årfuglveien 11, 3123 Tønsberg
 Sandeåsen og Presterød barnehager  Stener Løkke  33 29 25 91  911 92 666  
 Sentrum barnehager  Lindis Thorkildsen  33 34 80 70  977 64 008  
 Søndre Slagen barnehager  Torild Arnesen  33 29 23 42  977 64 014  
 Skoler        
 Barkåker barneskole Hilde Ahlsen  33 35 41 50    Nyveien 11, 3157 Barkåker
 Byskogen B/U skole Espen Irving Riiser  33 29 23 00  917 90 788  Wergelandsvei 52, 3117 Tønsberg
 Eik skole  Håkon Follesø  33 34 88 30    Jutulveien 19, 3109 Tønsberg
 Husvik skole  Bobbi Abell  33 41 40 10  959 21 502  Bjørneveien 2, 3124 Tønsberg
 Kongseik skole  Per Øyvind Strand  33 35 42 30  992 20 270  Lørteveien 9, 3123 Tønsberg
 Presterød barneskole  Gunnar Haraldsen  33 34 84 30  950 24 794  Valløveien 22, 3150 Tolvsrød
 Presterød ungdomsskole  Steinar Strand Jensen  33 35 37 00  959 36 044  Trimveien 11, 3151 Tolvsrød
 Ringshaug barneskole  Linda Nilsen  33 35 52 40  901 63 885  Rønningveien 13, 3153 Tolvsrød
 Ringshaug ungdomsskole  Mette Krogh  33 34 84 00  959 21 502  Rønningveien 18, 3153 Tolvsrød
 Sandeåsen skole  Kristin Sanna Kihle  33 41 40 70  452 70 469  Sandeveien 30, 3150 Tolvsrød
 Sem skole  Rune Olsen  33 35 45 30  971 65 626  Semsbyveien 102, 3170 Sem
 Træleborg skole  Linda T. Børresen  33 34 81 30    Ekornveien 1, 3112 Tønsberg
 Volden skole  Benedicte Bjørnsen  33 35 53 70  992 52 410  Åsgårdstrandvn. 240, 3153 Tolvsrød
 Kulturskolen  Ketil Teigen  33 29 24 80  469 13 170  Banebakke 37, 3127 Tønsberg
 Tønsberg voksenopplæring  Solveig Laland  33 01 67 80  99214055  Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg
 Helse og omsorg        
 Sykehjem  Laila S. Mjøs 33 34 83 95  468 23 110  H. Wilhelmsens allè 2, 3116 Tønsberg
 Hjemmetjenester  Gullik Dokken  33 34 48 66  905 67 731  H. Wilhelmsens allè 2, 3116 Tønsberg
 Helsetjenester  Inger Furuseth  33 29 24 01  950 20 775  Stoltenbergt 3A, 3110 Tønsberg
 Tildeling helse og omsorg  Sissel Kristoffersen  33 34 87 28  977 64 054  H. Wilhelmsens allè 1, 3110 Tønsberg
 Bemannede boliger  Trond Frøyen  33 34 84 83  911 13 717   Stoltenbergt 3A, 3110 Tønsberg
 Arbeid, aktivitet og fritid  Grethe Johnsen  33 35 48 66  950 62 387  Kong Oscarsgt 15, 3116 Tønsberg
 NAV Tønsberg  Per H. Johannessen  55 55 33 33    Anton Jensensgt.8A, 3125 Tønsberg
 Teknisk        
 Bydrift, virksomhetsleder  Rune Gjerden  33 34 86 63  926 66 609  H.Wilhelmsens alle 1, 3110 Tønsberg
 Bydrift, driftsleder  Øyvind Myhre  33 34 88 01  976 81 322  Kilengata 24, 3117 Tønsberg
 Havnevesen  Per Svennar  33 35 45 00  909 10 140  Nedre Langgate 36, 3126 Tønsberg
 Kommuneutvikling  Anne Hekland  33 34 86 41  993 29 663  H.Wilhelmsens alle 1, 3110 Tønsberg
 Tønsberg kommunale eiendom  Gro Pettersen  33 34 89 42  918 09 893  Svend Foynsgate 3, 3126 Tønsberg
 Eiendomsutvikling  Svenn Terje Venjum  33 34 48 92  911 55 774  H.Wilhelmsens alle 1, 3110 Tønsberg
 Tønsberg Renseanlegg IKS (TAU)    33 35 77 50    Carl XVs gate 8A, 3166 Tolvsrød
 Vesar    33 35 43 80    
 VIV vannverk    33 11 03 00    
 VIB brannvesen  Per Olav Pettersen  33 00 36 00    Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
 Tønsberg parkering    33 34 89 60    Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, 3111 Tønsberg

 


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan