Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kunnskapsprøver, alkohollovgivning og serveringsvirksomhet

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning – salg / skjenke

Anbefalt lærestoff bør leses før prøven:
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Kandidaten kan eventuelt lese kursheftet Kunnskapsprøve i alkoholloven. Kursheftet koster ca. kr.400,- inkl. porto og kan bestilles fra VINN, telefon: 76 96 72 00.

Kandidaten kan ikke benytte ordbøker, jamfør revidert rundskriv K-01/2013, datert 25.09.2013
Disponibel tid er: 1 time.

Legitimasjon må forevises. Den elektroniske prøven koster kr.400,-. Kontant betaling ved fremmøte.
Bindende påmelding.
Faktura sendes ved fravær!
 

Kunnskapsprøve for serveringsvirksomhet – etablerer

Anbefalt lærestoff bør leses før prøven:
Kursheftet Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kursheftet koster ca. kr.400,- inkl. porto og kan bestilles fra VINN - telefon: 76 96 72 00.
Kandidaten kan benytte lovsamlinger under prøven og de vil bli utlevert før prøven. Ordbøker kan ikke benyttes, jamfør revidert rundskriv K-01/2013, datert 25.09.2013.
Disponibel tid er: 1 time og 30 minutter.

Legitimasjon må forevises. Den elektroniske prøven koster kr. 400,-. Kontant betaling ved fremmøte.
Bindende påmelding.
Faktura sendes ved fravær.

De som ønsker å avlegge disse prøver kan gjøre det, etter avtale, på Servicesenteret i Tønsberg kommune. Besøksadresse : Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, inngang fra Seebergsgt. 
Kontakt: Servicesenteret telefon: 33 34 81 00 epost: postmottak@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan