Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kurs i mestring av depresjon

Et kurstilbud for voksne og som kjenner seg nedstemt, deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. Neste kurs starter 28.mars 2017.

KiD er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurset som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi.

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet

Målet med kurset:

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon i hverdagen
 • Forebygge nye episoder med depresjon
 • Forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger

Kursinnhold:

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanke skaper en negativ tanke- og følelsesirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanke– og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.

På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Det vil bli gitt hjemmeoppgaver som du kan trene på mellom hver samling.

Alle som deltar har taushetplikt.

Praktisk informasjon:

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset og deles ut ved første kursdag.

Tønsberg kommune, ved psykisk helseteam arrangerer Kurs i Mestring av Depresjon (KiD).

Kursledere er :
Miriam Standal,telefon 409 02 985
Mariann G Løken, telefon 941 36 219 

KiD-kurs starter: 28/3 - 2017 

Tid: 10.00 -12.30

Sted: Stoltenberggt 3a, 1.etasje 

Kurset er gratis. Bare for innbyggere i Tønsberg kommune.

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kursledere.

Her kan du lese mer om kurset:

Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon. Kurset kan gis alene, tilbys som en modul av flere tiltak, eller som tillegg til medikamentell behandling.

Kursleder vil ha en samtale med deg før kursstart. Dette for at kursleder sammen med deg kan bli enige om dette er et kurs som er egnet og som vil gi utbytte for deg.

Metode:

KiD bygger på kognitiv sosial læringsteori og er strukturert tiltak med lite frafall og gode resultat. Det drives nå KiD-kurs over hele landet i regi av helseforetak, kommuner og private aktører. Kursene ledes av to godkjente kursledere med helsefaglig grunnutdannelse på minimum høgskolenivå. Opplæringen av kursledere er støttet av Helsedirektoratet, og gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) på hjemmesidene til Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/20/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan