Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Landbruk og vilt

Henvendelser om landbruk, arealplaner, byggesaker, eiendommer, kart og oppmåling:

 

  Telefon: 33 34 86 00

  Epost 1 : postmottak@tonsberg.kommune.no (felles for hele kommunen)

  Epost 2: landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no

  Åpningstid:
  mandag - fredag, kl 08.00 - 16.00
  Sommeråpent mandag - fredag  1. juni - 31. august,  kl 08.00 - 15.00

  Her finner du oss (se kart) 


 

Facebooklogo

 

     FØLG LANDBRUKSKONTORET PÅ FACEBOOK

 

Landbruk- ku med by i bakgrunn

Tønsberg kommune er en stor landbrukskommune. Av totalt 106 320 dekar er 41 980 dekar dekket av produktiv jord og 31035 dekar med skog. Det vil si ca 70 %. De klimatiske forholdene i kommunen er av de beste i landet, og på arealene produseres det matkorn, frø, potet, grønnsaker, frukt og bær.

 

Mesteparten av skogen er dyrkbar, og så mye som 72 % av den produktive skogen har høy bonitet. Det er i tillegg knyttet store rekreasjonsverdier til skogene i Tønsberg. I kommunen jaktes det på hjort, rådyr, bever i tilegg til småvilt.

Det er ca 119 aktive gårdbrukere i kommunen, hvorav ca 35 med husdyrproduksjon.

Landbruket i Tønsberg er bynært. Et av de største utfordringene til et bynært landbruk er presset på nedbygging av dyrket mark. Arealbruken rundt en by kan skape konflikter mellom ulike interesser. Vi som jobber med landbruk i Tønsberg må prøve å styre utbyggingen mot de minst verdifulle arealene som er vanskelig å dyrke på.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/30/2017 ]
Aktuelt
Skjemaer
Relaterte lover
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan