Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Langtid

Langtid

Langtidsavdelinger har vi ved sykehjemmene Eik, Nes og Træleborg, samt leide plasser på Maribu og Marie Treschow.

Søker må være varig ute av stand til å ta vare på seg selv og kan ikke lenger mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
Alle andre aktuelle hjelpetiltak skal være utprøvd og/eller vurdert, inklusive fysisk utbedring av egen bolig.
 

Langtid er heldøgns bemannet institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem eller omsorgsbolig med hjemmesykepleie eller annen hjelp.Det må foreligge et reellt behov for langtidsplass i sykehjem.

Ut fra behov og muligheter skal dagen og aktivitetene tilpasses den enkelte, med tanke på best mulig livskvalitet.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan