Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ledelsen i Tønsberg kommune

Kommunens øverste ledernivå består av rådmannen, tre kommunaldirektører, personalsjef, økonomisjef og kommunikasjonssjef. Disse fungerer som en samlet ledergruppe med et svært omfattende spenn av oppgaver i forhold til kommunens virksomheter og tjenesteproduksjon.

Rådmannens ledergruppe er et team som opererer under rådmannens ledelse. Ledergruppen arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kommunens administrative organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.

Rådmannen møter som administrasjonens øverste ansvarlig i Bystyret, og er ellers representert med direktører i øvrige politiske utvalg avhengig av saksområder.

I direkte linje fra rådmannens ledergruppe er det 34 virksomhetsledere og 6 ledere av fagenheter i stab. Disse har det forvaltningsmessige, økonomiske og personalmessige ansvaret for sine virksomheter og fagenheter. Rådmannen med de nevnte virksomheter og fagenheter utgjør kommunens 2-nivå-modell.

Henvendelser til rådmannen og rådmannens ledergruppe går via Servicesenteret i Rådhusets 1. etasje, tlf 33 34 81 00.

For henvendelser til rådmannen, ta kontakt med Servicesenteret eller direkte i mobiltelefon 41 50 47 18. eller mailto:geir.viksand@tonsberg.kommune.no

 

 

Rådmann og ledergruppe

Rådmann Geir Viksand

Rådmann Geir Viksand

 Kommunaldirektør Pål Thalman

Kommunaldirektør Pål Thalman

Kommunaldirektør Tove Hovland


Kommunldirektør Jan R. Eide


HR/Personalsjef Aase Helland Volle

Økonomisjef Jørn Erik Borge

Økonomisjef Jørn Erik Borge

Kommunikasjonssjef Ketil Mastberg


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 11/02/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan