Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Legevakt

Legevakten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Stokke, Andebu og Re. Ny legevakt er under bygging på Kjelle.

 

 

Vi ser helst at du ringer før du kommer til legevakten. Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger.

TLF. 116117

 Fra utlandet til Tønsberg interkommunale legevakt :   0047 33 37 25 90

 

Besøksadresse: Skiringsalgata 9A
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Enhetsleder : Cathrine Aagaard-Nilsen mailto:caaag@tonsberg.kommune.no  Tlf. 33 34 21 65  
 

PARKERING: All parkering skjer i sykehusets parkeringshus. Parkeringsbevis fra legevakten fås ved innskrivning. Det betales kr. 20,- i parkeringsautomaten.
 

Informasjon om bruk av legevakten
Legevaktens oppgave er å gi hjelp ved helseproblemer som av medisinske grunner IKKE kan vente til fastlegens kontor åpner. Slike tilstander kan være smerter i brystet eller magen, pustevansker, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kjent sykdom, nedsatt allmenntilstand hos barn, alvorlig psykisk sykdom, mistanke om komplikasjoner i svangerskap og kuttskader som må syes.

Legevakten benytter anerkjente og anbefalte beslutningsstøtteverktøy som Norsk indeks for medisinsk nødhjelp/ Telefonråd og Norsk elektronisk legevakthåndbok. Vi benytter 3 forskjellige hastegrader:

RØD: AKUTT tilstand, livstruende sykdom, skade eller ulykke, ingen ventetid.

GUL: Tilstander som HASTER og som krever vurdering av lege innen relativt kort tid, avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad

GRØNN: VANLIG sykdomstilstand uten særlig hast. Kan få hjelp hvis legevakten har kapasitet. Slike tilstander kan ofte bli henvist til fastlegen

Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du ringe fastlegen din og be om time. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg time på dagen hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder: sykmelding, utredning, vaksinering, fornying av resept og varige plager uten akutt forverring.

Legevaktsentral/ Ring oss og spør! Ring og spør dersom du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så du slipper å reise til legevakten. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger vi informasjon om deg og tilstanden din, eventuell feber, om tidligere sykdommer og faste medisiner. Hvis situasjon er akutt, vil henvendelsen føre til konsultasjon, sykebesøk ved legevaktlegen eller utrykning med ambulanse.

Personnummer: Ha alltid fødsels- og personnummer, 11-siffer, klart når du kontakter legevakten. Dette er viktig med hensyn til journalføring, reseptskriving, henvisning til f.eks sykehus og for at din fastlege skal motta epikrise fra konsultasjonen på legevakten. Sett deg inn i hvem som er din fastlege, informasjon om dette og om bytting av fastlege finner du på helfo.no

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere
Alle henvendelser til legevakten blir vurdert og prioritert. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere og kanskje er i livsfare. På legevakten hjelper vi alltid de sykeste pasientene først. Pågangen varierer, og legen kan noen ganger bli kalt ut til akutte hendelser. Derfor kan vi ikke gi deg en fast time.

Betaling på legevakten: Legevakten krever betaling etter faste takster. Legevakten har betalingsautomat. Hvis du betaler kontant eller med bankkort, unngår du faktureringsgebyr.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/30/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan