Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Lindrende behandling

Lindrende behandling

Lindrende avdeling er lokalisert til Træleborg sykehjem

Søker må være over 18 år
Søker har en uhelbredelig sykdom og all kurativ/helbredende behandling er avsluttet
Søker har behov for lindrende behandling og /eller kartlegging av plagsomme symptomer av fysisk / psykisk art.
Søker / pårørende må være informert om helsetilstand og prognose.
Det må foreligge mål for oppholdet.
Det må være planlagt et tjenestetilbud når oppholdet ved lindrende avdeling er avsluttet.
Søker bør ikke ha alvorlig grad av demens eller psykisk sykdom.

Lindrende behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale problemer og åndelige/eksistensielle behov.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er at pasienten og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan