Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Medarbeiderundersøkelser

Personalpolitikk er et viktig satsingsområde for Tønsberg kommune. Vi vil jobbe systematisk med forbedringer. Et viktig verktøy i dette arbeidet er årlige medarbeiderundersøkelser.

Hvert år i januar/februar gjennomføres slike undersøkelser der det forventes at alle ansatte svarer på ulike spørsmål om egen virksomhet, ledelse, trivsel, arbeidsoppgaver osv. og i relasjon til arbeidsgivers personalpolitikk. Undersøkelsen er 100% anonym og bevares elektronisk.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2010 drøftes i de enkelte virksomheter. Fokusområder som skårer dårligere enn ambisjon 4.5 krever at tiltak iverksettes.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/02/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan