Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Miljø og forurensing

Forurensningsloven har til formål å verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, redusere mengden avfall og fremme en bedre behandling av avfall. Kommunen har flere roller i forhold til forurensningsloven og forskrifter hjemlet i loven. Gjennom dette lovverket har kommunen plikter som skal overholdes. Kommunen er forurensningsmyndighet i noen typer saker og kan ut fra dette gi pålegg om tiltak.Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan