Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Næring

Næringsutvikling koordinerer Tønsberg kommunes næringsarbeid. Funksjonen Næringsutvikling er organisert i rådmannens stab.

Næringsutvikling er bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene, politikere og administrasjon i kommunen. Vi skal sørge for at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er god. Gjennom aktiv deltakelse i kommunale og regionale planprosesser skal vi bidra til at næringslivets interesser blir ivaretatt.


Følgende fuksjoner er en del av Næringsutvikling.

START i Vestfold  tilbyr nyetablerere og bedrifter i utvikling gratis veiledning og tilgang til et omfattende nettverk av offentlige og private hjelpere.www.startivestfold.no 

Nyetablerere i fylket kan delta på alle START i Vestfold sine arrangementer, se aktivitetskalender her: http://www.startivestfold.no/start/arrangementer

Gründerhuset Hi5 driftes i samarbeid med kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, og er et inkubatortilbud til bedrifter som er godt i gang med etableringen. Se: www.ghi5.no

Ungt Entreprenørskap. Tønsberg kommune er medlem av UE Vestfold. Det er virksomheten Næringsutvikling som kontaktpunkt for dette.www.ue.no/vestfold 


 Næringsutvikling ønsker å:

  • være drivkraften i det regionale samarbeidet
  • bidra til innovasjon og entreprenørskap
  • være næringslivets partner – med nye møtearenaer
  • bidra til å utvikle Tønsberg som destinasjonsby for turisme
  • ivareta kommunens og regionens interesser overfor sentrale myndigheter
  • synliggjøre Tønsbergregionens fortrinn for etablering og utvikling
  • arbeide målrettet for å utvikle og beholde eksisterende aktiviteter og tiltrekke seg nye

Se for øvrig www.planlagt.no for næringslivsarrangementerTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/31/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan