Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Naturreservater

I Tønsberg har vi flere naturreservat. Ihlene og Presterødkilen er av internasjonalt format og har status som Ramsarområde. Formålet med fredningen er å bevare viktige våtmarksområder med et spesielt og rikt fugleliv, plantesamfunn og annet dyreliv. Fylkesmannen i Vestfold har forvaltningsansvaret for områdene og Statens naturoppsyn (SNO) har hovedansvaret for oppsynet i områdene.Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan