Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

NAV / Tønsberg

Hovedoppgaven for NAV er å bidra til at mennesker kommer ut i arbeid og aktivitet, blir sosialt inkludert og deltar aktivt og får hjelp og stønad til livsopphold.

Det overordnede mål skal være å tilrettelegge forholdene for at befolkningen kan oppleve trivsel, velferd og sosial/økonomisk trygghet.

Omfatter følgende tjenester:

 • Sosialrådgivning og veiledning
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Sosialt tiltaksarbeid
          - hjelp til bolig
          - rusmisbrukere
 • Mottak og bosetting av flyktninger
 • Generelt forebyggende arbeid
 • Administrasjon
 • Drift av rusbolig i Stoltenbergsgaten 24

Leder NAV Tønsberg : Per Henning Johannesen

Besøksadresse: Statens Park, Hus D og E, Anton Jenssensgt. 5, Tønsberg

Postadresse: postboks 2093, 3103 Tønsberg


Telefon: 55 55 33 33


Epost: nav.tonsberg@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post.

Åpningstid:

Mandag til fredag kl. 09.00 til 15.00

Telefontid :

Mandag til fredag kl 08.00 til 15.30Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/24/2013 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan