Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Baglergaten 2. PlanID 0704 20160145.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 064/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er på 2557 m2 og omfatter dagens politistasjon og tilbygget som er under oppføring mot Tollbodgaten og Baglergaten. I tillegg inngår tilstøtende fortausarealer. Planforslaget viderefører i hovedtrekk eksisterende reguleringsplan, men med endringer
for arealet hvor nybygg oppføres. Planforslaget gir ingen nye føringer for eksisterende bygg, som inneholder kontorer og leiligheter.

Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 02.06.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
 

Kart over området Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/20/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan