Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Granborgveien 7A. PlanID 0704 20150129.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 071/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er på 13 daa og ligger på sydsiden av Granborgveien og øst for Skallevold Trevarefabrikk. Planforslaget tilrettelegger for etablering av 23 boenheter med tilhørende vei og grønnstruktur.

Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 02.06.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over områdetTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/20/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan