Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Havegaten. PlanID 0704 20150111.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 093/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet er på ca. 4.2 daa og ligger på Kaldnes like nord for Solveien og ned mot kanalen. Planforslaget tilrettelegger for bolig – blokkbebyggelse i 4 ½ etasje med parkeringskjeller som ligger delvis under bakken.
Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 09.06.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over området
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/27/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan