Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Linnom. PlanID 070420150114.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 03.03.2017, UBA-sak nr.: 034/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av opp til 97 boenheter, fordelt på lavblokk/rekkehusbebyggelse i opp til 3 etasjer. For å sikre tilfredsstillende støyforhold for bebyggelsen legges dessuten til rette for støyskjerm mot Åsgårdstrandsveien langs hele planområdets østside. Samtidig legges det til rette for etablering av ny gang- og sykkelvei langs Gauterødveien. Planområdet er på ca. 50 daa.Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen.

Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, PB 2410, 3104 Tønsberg innen 05.05.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over områdetTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/16/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan