Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Ollebukta. PlanID 0704 20150122.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 25.11.2016, UBA-sak nr.: 208/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger ved Ollebukta, mellom brannstasjon og Oseberg kulturhus.Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 29 nye boenheter i blokkbebyggelse med tilhørende areal for lek og uteopphold. Planområdets størrelse er ca. 4 daa.

Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling Postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 06.02.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over områdetTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/09/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan