Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Øvre Bogenvei 15. PlanID 0704 20150108.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 25.11.2016, UBA-sak nr.: 210/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger på Tolvsrød i et etablert boligområde. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 11 boenheter i rekkehusbebyggelse som erstatning for eksisterende enebolig. Planområdet er på 4069,3m2.

Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling Postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 06.02.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over området


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/09/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan