Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Stoltenbergs gate 38. PlanID 0704 20150110.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 16.12.2016 UBA-sak nr.: 230/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av anslagsvis 15 leiligheter i eksisterende bygg. Formålet forretning/kontor foreslås i 1. etasje i kombinasjon med bolig. I 2. til 4. etasje foreslås kun boliger. Dagens byggehøyde på fire etasjer videreføres. Planomrodetmrådet er på 772,8m2. Hagen planlegges lagt på taket og i bakgården.

Trykk på linken nedenfor til kart over området. Plandokumenter vises under fanen for planbehandlinger i informasjonsboksen. Trykk på ”Send uttalelse-knappen” for å sende en uttalelse til kommunen. Alternativt kan det sendes brev til Tønsberg kommune, Kommuneutvikling Postboks 2410, 3104 Tønsberg innen 17.02.2017. Innkomne uttalelser vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) og senere til endelig vedtak i bystyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kart over området


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/06/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan