Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ofte stilte spørsmål om barnehagetilbud

FØR DU SØKER BARNEHAGETILBUD:

Hvor får jeg tak i søknadsskjema?
Tønsberg kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager.
Søknadsskjema finner du her.

Når kan jeg søke barnehageplass?
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. februar hvert år. For å ha rett til barnehageplass fra august må det søkes i perioden 1. januar - 1. februar.
Det er fullt mulig å søke barnehageplass gjennom hele året, ledige plasser blir tildelt fortløpende (supplerende opptak).

Skal jeg søke barnehageplass hvert år?
Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt.
For å fortsatt stå på venteliste neste år må du søke på nytt etter 1. januar.

Jeg venter barn, når kan jeg søke barnehageplass?
Du kan søke barnehageplass når barnet har fått personnummer.

Vi skal flytte til Tønsberg, når kan jeg søke barnehageplass?
Du kan søke barnehageplass selv om du ikke har flyttet til kommunen, men det er viktig å
gi beskjed når du får en adresse i Tønsberg. Søknaden er først aktiv når du har bostedsadresse i Tønsberg. Beskjeden kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no eller til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Fra når har jeg rett til plass i barnehage ?
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innenfor frist for hovedopptak, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Har jeg rett til prioritert plass i barnehage ?
Prioritet til plass i barnehage gis etter opptakskriterier vedtatt av Tønsberg kommune og gjengitt i vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene har egne opptakskriterier. Se den enkelte private barnehage. Dersom det er krav til dokumentasjon, må slik dokumentasjon være mottatt i Tønsberg kommune før prioritet gis. Dokumentasjon skal sendes til Tønsberg kommune, Fagenhet oppvekst, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Når får jeg svar på søknaden?
Alle får svar på e-post at søknaden er mottatt av Tønsberg kommune. Hovedopptaket har søknadsfrist 1. februar og alle som har søkt innen fristen, vil få svar innen utgangen av april. Søknader mottatt etter fristen for hovedopptaket vil bli med i supplerende opptak som er fortløpende resten av året.

Hvordan går jeg fram for å gjøre endringer på barnehagesøknaden?
Ta kontakt med Tønsberg kommune ved å sende inn en ny elektronisk barnehagesøknad. Søknadsskjema finner du her.

ENDRINGER I EKSISTERENDE BARNEHAGETILBUD:

Kan jeg endre plass-størrelse?
Du kan søke om endring i oppholdstid,  Søknadsskjema finner du her.

Kan jeg bytte barnehage?
Du kan søke om overflytting til annen barnehage uavhengig av om du ønsker privat eller kommunal barnehage. Du benytter elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema finner du her.

Vi skal flytte til en annen kommune, hvor lenge kan jeg beholde barnehageplassen?
Ved flytting til annen kommune, kan barnet beholde barnehageplassen ut påbegynte halvår.

Får jeg søskenmoderasjon hvis jeg har flere barn i barnehagen?
Du får 30% søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre osv. Se betalingsbestemmelser her.

Hvordan går jeg fram for å søke om redusert oppholdsbetaling?
Du må fylle ut søknadsskjema for redusert oppholdsbetaling, skjema finner du her.

Kan jeg si opp/ få oppsigelse av barnehageplass?
Plassen kan sies opp av begge parter – foresatte og Tønsberg kommune med -1 måneds oppsigelse. Vær oppmerksom på at enkelte private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se den enkelte barnehages vedtekter.
Oppsigelsen av barnehageplassen skal skje skriftlig og helst elektronisk. Det må betales ut oppsigelsestiden. Skjema for oppsigelse av barnehageplass finner du her.

Oppsigelsesgrunn kan være, se vedtekter §11.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/02/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan