Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Oppheving av gamle reguleringsplaner

58 reguleringsplaner fra før 1990 er nå opphevet, og det er sendt brev til alle som har bolig innenfor disse områdene.

Les mer om betydningen av opphevingen i PDF format 

Fakta om oppheving av reguleringsplanerplaner

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av ny plan eller blir opphevet.
 

Hvorfor oppheves reguleringsplanen der jeg bor? 

 • For å forenkle søknadsprosessen for byggesaker 
   
 • Fordi området er ferdig utbygd
   
 • Området er utviklet på en annen måte en det som var intensjonen 
   
 • Reguleringsplanen er utdatert, har lite presise eller mangelfulle bestemmelser
   
 • Reguleringsplanen er av andre grunner ikke egnet som styringsverktøy
For at reguleringsplaner skal kunne bli effektive styringsverktøy, er det påkrevd at de er oppdaterte i forhold til samfunnsutviklingen og nye miljøutfordringer. Kommunen har mange eldre reguleringsplaner som ikke tilfredsstiller disse krav. Etter en gjennomgang foreslås 58 planer opphevet eller delvis opphevet. Alle disse er eldre enn 1990.
 
Ved eventuell utbygging (f. eks. tilbygg eller garasjer) må man i dag ofte forholde seg til en utdatert reguleringsplan. Det bidrar til tungvint og kostbar saksbehandling med bruk av dispensasjoner. 
 
En del eldre planer tilfredsstiller heller ikke dagens krav til en reguleringsplan. En del av de eldste planene fra 1950-60-årene har få eller ingen bestemmelser. De har derfor liten verdi som styringsverktøy, da kommunens arealdel arealdel likevel vil styre utviklingen innenfor området.
 

Hva gjelder når planen blir opphevet?

 • Da gjelder plan- og bygningsloven sammen med kommuneplanens arealdel eller byplanen
Når en plan blir opphevet, fører opphevingen ikke til konsekvenser for de som bor innenfor planområdet. Ønsker man å utvikle eiendommen med for eksempel fradeling av en del av tomten eller bygge ny garasje, vil det være kommuneplanen som styrer hva som kan tillates.
 

Kontaktinfo i Tønsberg kommune:

Anne Britt Elstrøm
Arealplanavdelingen
33 34 86 19
 
Kommuneutviklings kundemottak
33 34 86 00
 


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/09/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan