Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Om barnehageopptaket i Tønsberg kommune

Det er samordnet opptak for alle barnehagene i Tønsberg

Hvis det er søkt om barnehageplass i 2016, så gjelder søknaden kun for kalenderåret 2016. Det må da søkes på nytt for å stå på venteliste i 2017. Søkere som står på venteliste per 31.12 vil få tilsendt en påminnelse om at det må søkes for nytt år.


Lov om barnehager §12a gir rett til barnehageplass
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.»


Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar hvert år
For å ha rett til barnehageplass fra august må det søkes i perioden 1. januar – 1. februar samme år.
Søknader som kommer etter denne datoen behandles i supplerende opptak, og kan få tilbud om barnehageplass dersom det blir noe ledig i løpet av året.

Søknad
Det søkes om barnehageplass på elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens nettside.
Det kan prioriteres inntil tre barnehager i søknaden.
Alle søkere får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Barnehagesøknaden gjelder kun det året det er søkt i.

Det vil si at hvis det er søkt i 2016, så gjelder søknaden kun for kalenderåret 2016. Det må da søkes på nytt for å stå på søkerliste i 2017.
Søkere som står på venteliste 31.12 vil få tilsendt en påminnelse om at det må søkes for nytt år.

Overflyttinger
Dersom du har plass i en barnehage og ønsker overflytting til en annen, søkes det på elektronisk søknadsskjema som finnes på www.tonsberg.kommune.no
For å bli vurdert for overflytting fra august må det søkes i perioden 1. januar – 1. februar samme år.
Søknader om overflyttinger vurderes i forkant av hovedopptaket og ved supplerende opptak (jfr. Vedtekter for kommunale barnehage, punkt 8)

Tildeling av plass
Tildeling gjøres etter opptakskriterier fastsatt i vedtekter for de kommunale barnehagene.
De private barnehagene har egne vedtekter med opptakskriterier og opptakskrets. Sjekk derfor den enkelte barnehages vedtekter for informasjon.
Vedtektene finnes på www.tonsberg.kommune.no

Tønsberg kommune forsøker å tilby plass i de barnehagene foreldre har søkt til.
Etterspørselen kan imidlertid være større enn det antall ledige plasser den enkelte barnehage har å tilby.
Det kan derfor hende at søkere ikke får tilbud om plass i noen av de prioriterte barnehagene, men i en av de andre barnehagene i kommunen.
Det vil da bli forsøkt å gi tilbud om plass innenfor det geografiske opptaksområdet.

Utsending av tilbud
Tilbud om barnehageplass sendes ut per brev. Foresatte må svare ved å signere og sende inn svarslipp til
Tønsberg kommune
PB 2410
3104 Tønsberg

Noen private barnehager sender selv ut tilbud om plass. Da sendes svar til den enkelte private barnehage. Dette framkommer av tilbudsbrevet.

Tilbudet om barnehageplass gis til en annen søker dersom svarfristen ikke overholdes.


Sletting av barnehagesøknader
Barnehagesøknaden gjelder kun det året det er søkt i.
Det vil si at hvis det er søkt i 2016, så gjelder søknaden kun for kalenderåret 2016. Alle søknader arkiveres 31.12 hvert år og er etter det ikke aktive.


Dersom det er behov for hjelp til elektronisk søknad kontakt barnehagene eller servicesenteret ,Tønsberg rådhus tlf 33348100.
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/06/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan