Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og er en lovpålagt, kommunal tjeneste etter Opplæringsloven. PPTs arbeidsområder er i stor grad basert på råd og veiledning til foreldre og personalet i barnehage og skole i forbindelse med barns utvikling. Vi skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der Opplæringsloven krever det. Dette er vurderinger knyttet til rettigheter i forbindelse med spesialundervisning for elever og voksne, og spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn. Vi skal også hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre tilrette for barn med særlige behov. 

Vi har også konsultasjoner som et lavterskeltilbud. Vi arbeider med mange ulike vanskeområder, se link for mer informasjon om tjenester ved PPT.

PPT er sammensatt av ulike yrkesgrupper med lang erfaring og kompetanse som spesialpedagoger, psykologer, logopeder, sosionom og sekretær. Se link på høyre side for oversikt og kontaktinformasjon til ansatte.

Henvisninger til PPT kan skje i samråd med foreldre fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser eller at foreldre/voksne tar kontakt selv. Se linker høyre side for henvisningsskjemaer og mer informasjon om tjenestetilbudet. PPT administrerer også Logopedtjenesten.

Husk at ...

  • Ingen kan henvise et barn til PPT uten foreldrenes samtykke
  • Ingen tiltak settes i gang uten foreldrenes samtykke
  • Personalet ved PPT har taushetsplikt
  • Alle tjenester ved PPT er gratis

Har du spørsmål om PPT eller om barns utvikling og behov, kan du kontakte oss enten på telefon eller ved å bruke e-postadressen under


Kontaktinformasjon:
Leder: Harald Ring
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens alle 1
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Telefon: 33 34 83 40
E-post: ppt@tonsberg.kommune.no
Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/10/2016 ]
Relatert informasjon
Skjemaer
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan