Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring for Tønsberg kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom nettstedet www.tonsberg.kommune.no.

Vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 1.januar 2001 med tilhørende forskrift. Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen fra Tønsberg kommune, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektroniske skjema.


Tønsberg kommune er eier av informasjonen som samles inn og er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2. Det er den enkelte virksomhetsleder som er behandlingsansvarlig overfor rådmann.

De samlede opplysningene gjør Tønsberg kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.

Du må aldri legge inn sensitive personopplysninger i digitale skjema. Med sensitive opplysninger forstår vi etnisk bakgrunn, politisk standpunkt, religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger eller opplysninger om medlemskap i foreninger.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens datamaskiner i skjemadialoger transporteres over en sikret linje. Internt har vi lukkede systemer som håndterer personopplysninger etter personopplysningslovens § 8.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/09/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan