Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Politikk og demokrati

Bystyret er kommunens øverste politiske organ og velges ved kommunevalget hvert 4.år.

Bystyret ledes av ordfører Petter Berg (H).

For å ivareta kommunens mangfoldige oppgaver, oppnevnes en rekke styrer, råd og utvalg.

Som innbygger har du mange muligheter til å delta aktivt i utviklingen av Tønsberg kommune. Å benytte dine demokratiske rettigheter er hjemlet i lovverket, men er også sterkt ønskelig i en innbyggerorientert kommune som Tønsberg.

Valgene i venstremenyen gir deg oversikt over bystyret, informasjon om ordfører og varaordfører, møteplaner og informasjon om saker som skal til politisk behandling. Videre finner du lenker til politiske partier i Tønsberg, oversikt over partienes gruppeledere. Her finner du også postlister der du kan lese all offentlig korrespondanse.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/21/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan