Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger i jordbruket. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og jevne ut inntektene for gårdbrukere over hele landet. Det kan søkes to ganger i året: 20.januar og 20.august.

Hvem kan få tjenesten:
Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller  flere landbrukseiendommer . Grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket må være oppfylt. 

Foretaket må være:

  • registrert i Enhetsregisteret
  • registrert som merverdiavgiftspliktig
  • kunne levere omsetningsoppgave som landbruksforetak
  • eller hatt en omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på tilsammen minimum 20 000 kroner i løpet av de siste tolv månedene før registreringsdato. 

Tilskuddet beregnes med en sats pr dyr eller pr dekar areal.  Satsene for tilskudd blir fastsatt i de årlige jordbruksforhandlingene.

Les mer og finn skjemaer på SLF (Statens landbruksforvaltning) sine nettsider 

 Frister for søknad  
 
 
20. august 
20. januar 
Arealtilskudd
X
 
Kulturlandskapstilskudd
X
 
Tilskudd til dyr på beite
X
 
Tilskudd til dyr på utmarksbeite
X
 
Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
X
 
Arealtilskudd til økologisk landbruk
X
 
Tilskudd til husdyr
X
X
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
X
X
Driftstilskudd til melkeproduksjon
X
X
Driftstilskudd tilspesialisert kjøttfeproduksjon
X
X
Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 
X
Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 
X
Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge
 
X
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 
X
 

 

Søknaden behandles og avgjøres av kommunen.  Utbetaling i februar og juni.

Hva kan du forvente av oss/hva kan vi forvente av deg:
Kommunen kan hjelpe til med utfylling av søknaden. Gårdbrukeren må sørge for at opplysningene som oppgis er riktig i forhold til arealtall og dyreantall.  Krav om miljøplan trinn 1.   5% av søknadene blir trukket ut for kontroll. Gårdskart og landbruksregister er med i grunnlaget ved søknad og kontroll.

Kontakt oss
E-post:
postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 44 / 33 34 86 41/ 33 34 86 43
Postadresse: Tønsberg Kommune, Kommuneutvikling (landbruk), postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsensalle 1.
Kontaktperson: John Ramberg, Christer Kornstad eller Anne HeklandTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan