Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
KRISETEAM

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam skal sikre beredskap ved hendelser der det normale hjelpeapparatet ikke strekker til. Teamet starter sitt arbeid etter at ”blålys” etatene (politi og brannvesen) har avklart situasjonen og bidrar til å bearbeide opplevelsen ved krisereaksjoner.

Det psykososiale kriseteamet er en del av kommunens beredskap. Oppgaven til kriseteamet er å gi rask og hensiktsmessig  hjelp etter at den etablerte krise- og beredskapstjenesten har avklart situasjonen og meldt behov for ekstra bistand. Kriseteamet består blant annet av lege, prest og psykolog. Teamet kan hente inn annen relevant kompetanse fra kommunens organisasjon som for eksempel psykiatrisk sykepleier og helsesøster. Kriseteamet har ikke døgnvakt med kommer sammen ved behov.

Hendelse som utløser hjelp fra teamet skal være av ekstraordinære karakter og/ eller berøre et større antall personer, og som oppleves som dramatisk og kaotisk. Sorg alene er ikke et kriterium for bistand fra kriseteamet.

Hvilke typer hendelser er aktuelle ?

* brann

* stor ulykke

* vold og trusler

* utbrudd av smittsom sykdom

* naturkatastrofe

* andre større hendelser

Hvem kan få hjelp ?

Barn, ungdom og voksne som oppholder seg eller bor i kommunen.

Hvor kan man henvende seg for å få hjelp ?

På dagtid i uken:         Servicesenteret i Tønsberg kommune tlf 33 34 80 00
Kveld, helg og høytid:  Legevakten                                           tlf 33 31 63 50

Politi og brannvesen kan også videreformidle kontakt.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/19/2014 ]
Råd til publikum
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan