Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Rådgiver, saksbehandler i virksomhet Tildeling av helse og omsorgstjenester. Arkivsaknr. 17/308

100% stilling, svangerskapsvikariat fra 11.03.2017

Virksomhet Tildeling av helse og omsorgstjenester er en av seks virksomheter
innen helse og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune.

Virksomheten ble opprettet 1. januar 2013. Virksomheten fungere etter prinsippet om en dør inn og er navet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven pasient og brukerrettighetsloven. Virksomheten fatter vedtak og tildeler tjenester i tett samarbeid med de utførende virksomheter.

Arbeidsoppgaver :

 • Engasjement stillingen vil ha sitt hovedområde innen saksbehandling, herunder vurdere behov og tildele tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven inkludert tjenester i bemannede boliger, sikre pasient- og brukerrettigheter og fatte vedtak i henhold til Forvaltningsloven. Videre vil oppfølging av saker, samarbeid med andre saksbehandlere og kontakt med det øvrige hjelpeapparatet internt og eksternt være sentrale arbeidsoppgaver. Betjening av elektroniske meldinger og telefoner fra Sykehuset i Vestfold.


Kompetanse:

 • søkere må ha 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning med erfaring fra helse området .
 • videreutdanning i helserett , erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning er ønskelig


Vi vektlegger:

 •  god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 •  innsikt og forståelse av kommunal forvaltning
 •  innsikt i og forståelse av lovverk
 •  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  evne til å arbeide selvstendig, systematisk, løsningsfokusert og prioritere oppgaver
 •  helhetlig forståelse og god kjennskap til det kommunale tjenestetilbudet
 •  gode dataferdigheter
 •  personlig egnethet


Vi tilbyr :

 •  en arbeidsplass hvor du vil få brukt din kompetanse og dine personlige egenskaper
 •  godt arbeidsmiljø
 •  en spennende, men krevende arbeidsdag
 •  utfordrende arbeidsoppgaver
 •  mulighet for å rådføre seg med jurist
 •  medvirkning i utviklingen av organisasjonen
 •  medarbeider/utviklingssamtaler
 •  dagtid, fleksitid


Lønn: Lønn etter gjeldende avtale
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
Førerkort for bil, og du må inngå avtale om bruk av privat bil i tjenesten

Er du interessert og har spørsmål til stillingen ta gjerne kontakt med: Sissel Kristoffersen: telefon: 977 64 054, 33 34 87 28, mailadresse skr@tonsberg.kommune.no
eller virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester telefon 33 34 87 30.

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

SØKNADSFRIST: 26.01.2017


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/06/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan