Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Rehabilitering

Rehabilitering
Søker må ha behov for en tidsavgrenset, tverrfaglig rehabilitering, som er så omfattende at det er behov for heldøgns opphold i institusjon. Mål for oppholdet må være avklart.
Oppholdet er en planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere yrkesgrupper samarbeider om å gi nødvendig assistanse, for å sammen med brukerens egeninnsats oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Videre tjenestetilbud må være klart når rehabiliteringsopphold avsluttes.

Rahabilteringsavdelingen samarbeider med deg som pasient, slik at du lettere skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade.Vi samarbeider også med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, team for hverdagsrehabilitering og evt andre fagpersoner for å tilrettelegge for at du skal få en så god hverdag som mulig etter oppholdet hos oss.

Under oppholdet øver du sammen med oss på å mestre egen hverdag best mulig. Samtidig gir vi deg den støtte og omsorg du har behov for.


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan