Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Renovasjon

Renovasjon skjer i samarbeid med VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs) som vil være pådrivere i arbeidet med avfallsreduksjon og kildesortering på en måte som er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Helse- og miljøfarlige stoffer som kan gi alvorlig forurensning og skade skal behandles særskilt. Tømmerutinene innebærer blant annet at restavfallet blir hentet hver tredje uke. Du kan lese mer her om renovasjonsrutinene i Tønsberg.Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan