Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

Alminnelig skjenkebevilling
Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Tønsberg kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven.
Forventet saksbehandlingstid 6-8 uker.


Ambulerende skjenkebevilling
Ambulerende skjenkebevilling gis kun til sluttede arrangement der selskapets deltakere har dannet en sluttet krets av personer før skjenkingen begynner, som for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende, og har en varighet over en periode på inntil 1-3 dager.

Gebyr kr.350,- pr.dag. 

Forventet saksbehandlingstid 3 uker.

Enkelt anledning skjenkebevilling
En enkelt anledning gis til arrangementer som er åpne for allmennheten som for eksempel konserter, teater, bil/ båt-show og lignende, og har en varighet på inntil 1-3 dager.

Gebyret for 2016 er kr. 1200,-.

Forventet saksbehandlingstid 3 uker.
 

Salgsbevilling
Dersom du skal starte dagligvareforretning med salg av alkohol, må du søke en salgsbevilling.
Forventet saksbehandlingstid 6-8 uker.

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6. Bevillingsgebyr.
- Nye satser fra og med 1. januar 2017.

§ 6-1. Bevillingsgebyret på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalender-år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:
Gruppe 1: kr. 0,20 pr. liter
Gruppe 2: kr. 0,55 pr. liter


Skjenking:
Gruppe 1: kr. 0,45 pr. vareliter for alkoholholdig drikk
Gruppe 2: kr. 1,20 pr. vareliter for alkoholholdig drikk
Gruppe 3: kr. 3,95 pr. vareliter for alkoholholdig drikk

Bevillingsgebyrer

Generelt
Bevillingsgebyrets minimumssats og sats for faktisk omsatt mengde salg og skjenking skal tilsvare alkoholforskriftens til enhver tid gjeldende satser.

Salgsbevilling
a) bevillingsgebyret for salgsbevilling er minimum kr. 1570,- inkl. samtlige kronebeløp
b) omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den frist kommunen fastsetter

Alminnelig fast skjenkebevilling
a) bevillingsgebyret for alminnelig fast skjenkebevilling er minimum kr. 4900,-
b) omsetningsoppgave godkjent av revisor skal hvert år leveres innen den fristen kommunen fastsetter

Enkeltanledning
a) bevillingsgebyret for en enkeltanledning er minimum kr. 1200,-
b) omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer

Ambulerende skjenkebevilling
Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling (kun til sluttet selskap) er kr. 350,-

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning
Gebyret for utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning til annen alkoholholdig drikk er kr. 340,-


Serveringsbevilling
Dersom du skal starte serveringssted må du søke serveringsbevilling.
Forventet saksbehandlingstid 6-8 uker.

Kommunen skal behandle

  • Alle søknader om alminnelig skjenkebevilling, ambulerende skjenkebevilling, enkelt anledning skjenkebevilling, salgsbevilling, og serveringsbevilling.
  • Tønsberg kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven. Det må søkes elektronisk, skjema finner du på denne linken (klikk på "Skjenkebevillinger")
  • Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskravet i regelverket etterleves. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter.

 

Krav til vandel
Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven stiller bl.a. krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohol, skatte, avgifts- og regnskapsloven.

Kunnskapsprøver om alkohollovgivningen og om serveringsvirksomhet.

  • Gjennomføring av Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, salgs- og skjenkebevilling.
Alle som søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder for steder med alkoholbevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve.
Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner.
Gjennomføring av kunnskapsprøvene skjer etter avtale med Servicesenteret.

 

  • Gjennomføring av Kunnskapsprøve om serveringsvirksomhet.
Alle som søker om å bli godkjent som styrer for steder med serveringsbevilling må ha avlagt og bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått prøve.
Det er også mulig å avlegge prøvene i andre kommuner.
Gjennomføring av kunnskapsprøvene skjer etter avtale med Servicesenteret.

 

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger
Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger er på inntil fire år, og inneværende periode utløper 30.06.2016.

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal derfor fornyes i 2016 og det må søkes elektronisk. Søknadsfristen var 01.12.2015. Hvis du ikke søker om fornyelse kan du ikke selge eller skjenke alkoholholdig drikk etter 30.06.2016.

Vi vil innhente opplysninger fra bl.a. politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bemerkninger fra disse kan få avgjørende betydning for søknaden din.


Saksbehandling
Søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling behandles administrativt. Det samme gjør eventuelle sanksjoner ved brudd på lovverk og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Klager på administrasjonens vedtak behandles i Utvalg for helse og omsorg. Fylkesmannen i Vestfold er endelig instans for avgjørelse av klager.


Kontakt oss:

Servicesenteret: mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00 (15.00 sommertid) telefon: 33 34 80 00
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/03/2017 ]
Mer om
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan