Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Siste nytt

Hva bør prege den nye kommunens idrettspolitikk?

Åpent temamøte om idrettspolitikk i nye Tønsberg 20. april på Våle samfunnshus kl 18.30 - 21.00.

Mer informasjon
24.03.2017

Digital post fra Tønsberg kommune via Altinn

Tønsberg kommune har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram - om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.

Mer informasjon
15.03.2017

Re og Tønsberg får felles skatteoppkreverkontor fra 3. april

Mer informasjon
14.03.2017

Invitasjon til Infomøte om velferdsteknologi og omvisning på Bakkenteigen

Mer informasjon
10.03.2017

Møtested for gravide og foreldre i permisjon

Vi ønsker å skape et møtested for gravide og foreldre i permisjon. Tilbudet er gratis.Møtested er Slagen helsestasjon på Tolvsrød. Velkommen !

Mer informasjon
14.02.2017

Åpen cafe på Slagen helsestasjon

Mer informasjon
31.01.2017

Telefon til legevakta ?

Legevakta - ring telefon 116117

Mer informasjon
30.01.2017

Trafikkundersøkelsen : 2/3 av trafikken skal til og fra Tønsberg byområde

Her finner du resultatet fra den store trafikkundersøkelsen i oktober 2016.

Mer informasjon
26.01.2017

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017

Mer informasjon
11.01.2017

Søknad om barnehageplass

Søknader om barnehageplass gjelder det kalenderåret det er søkt. Det må søkes om barnehageplass hvert år. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.Søknadsfrist er 1. februar 2017

Mer informasjon
05.01.2017

Høring : Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem i Tønsberg kommune

Høringsbrevet og høringsnotatet med forslaget til forskrift ser du i vedlegget.

Mer informasjon
04.01.2017

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Mer informasjon
04.01.2017

Oppsamlingsplasser for juletrær

Her finner du en liste over alle oppsamlingsplassene vi har for juletrær. For Vearområdet : Rakkevik / pumpestasjonen og på parkeringsplassen ved Vearhallen. Vi setter ut merker som viser plassene.

Mer informasjon
02.01.2017

Godt nytt år 2017

Tønsberg kommune ønsker deg og dine et riktig godt nytt år 2017 !

Mer informasjon
28.12.2016

Gebyrer, egenandeler og priser 2017

Bystyret har vedtatt å justere gebyrer, egenandeler og priser for 2017.

Mer informasjon
28.12.2016

Vannmåleravlesning 2016

Nå er det tid for å lese av vannmålere i Tønsberg kommune for 2016.

Mer informasjon
21.12.2016

Utlysning av tilskudd for 2017 - Storbymidler

Mer informasjon
15.12.2016

Tilbakemeldinger i forbindelse med strategiplan for en aldersvennlig kommune

Takk for alle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeidet med strategiplan for en aldersvennlig kommune og fremtidens eldreomsorg.

Mer informasjon
07.12.2016

Nei til fett i avløpsnettet

Fett skaper problemer i kommunens avløpsnett ! Vis derfor FETTVETT i Tønsberg !Frityrfett skal ikke i avløpet, men helles i egne beholdere. Virksomheter som lager eller behandler mat må installere fettutskiller.

Mer informasjon
08.11.2016

Spennende muligheter for klima- og miljøvennlig autonom passasjerferge mellom Husvik og Husøy

Tønsberg kommune inviterer til dialogkonferanse 9. desember kl. 09.30 i Oslo, Næringslivets hus, Majorstua.

Mer informasjon
04.11.2016

Gatebruksplanen for Tønsberg - kunnskapsgrunnlaget

Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen får status som prinsipplan. Planen angir bruk av gatene og må følges opp med mer detaljerte planer for gjennomføring. Denne rapporten inneholder en samling av viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å utarbeide gatebruksplanen. Nærmere informasjon og spørsmål til planarbeidet rettes til Lene Stenersen, Statens vegvesen, telefon 33 37 18 22 / 986 42646.

Mer informasjon
20.10.2016

Kurstilbud - lett tilgjengelig psykisk helsehjelp for voksne

Mer informasjon
13.10.2016

Tilskuddsordninger for klimatiltak

Hovedutvalget for klima og energi i Vestfold fylkeskommune ønsker å gjøre en innsats for fornybar energi. Søknadsfrist er 20.oktober.

Mer informasjon
05.10.2016

Bypakke for Tønsberg-regionen : Planprogram for interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er på høring og offentlig ettersyn

Vestfold fylkeskommune varsler oppstart av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12. Varslingen foretas på vegne av Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner.Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig etter­syn og sendes på høring, jf. pbl. § 11-13. Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet viser hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Mer informasjon
04.10.2016

Svømmehallen: Omfattende og komplisert reparasjonsarbeid

Arbeidet med rehabilitering av nedre basseng i Tønsberg Svømmehall er omfattende og mer komplisert enn tidligere antatt. Ventelig vil ikke bassenget bli ferdig før etter nyttår. Det beklager vi !

Mer informasjon
23.09.2016

Rapport fra møtet om gatebruksplan i Tønsberg

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Den 26.mai samlet vi mange til et åpent møte for å få på plass et best mulig kunnskapsgrunnlag. Vi ønsket oss innspill og ideer til det videre arbeidet. Det fikk vi i et engasjert møte og nå er rapporten fra møtet klar. Vi står framfor spennende utfordringer og i høsten planlegger vi et nytt møte der vi presenterer mulige scenarier og løsninger.

Mer informasjon
28.07.2016

Jernbanegaten er kollektivgate

For å gjøre det mer attraktivt, raskere og enklere å ta buss, skal bussen få prioritet til og fra sentrum. Jernbanegaten og venstre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allè, fra krysset Stenmalveien til krysset ved Jernbanegaten er reservert for kollektivtrafikk. All annen trafikk enn buss og taxi må kjøre i høyre kjørefelt i Halfdan Wilhelmsens allè. Vi får bedre kollektivtilbud, kortere kjøretid og mindre forsinkelser for buss. Nytt trafikkmønster er en prøveordning ett år. Statens vegvesen og Tønsberg kommune følger nøye med på trafikkavviklingen.

Mer informasjon
24.06.2016

I trygge hender Tønsberg, pasient- og brukersikker kommune

Tønsberg kommune er nasjonal pilot for kommunalt pasientsikkerhetsarbeid. Vi er først ute med å innføre flere pasientsikkerhetstiltak i hele kommunen samtidig. Medarbeidere, pasienter, brukere og pårørende skal systematisk involveres i arbeidet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Mer informasjon
17.06.2016

Vil du bli flyktningvenn i Tønsberg?

Som flyktningvenn blir du en guide inn i flyktningenes nye lokalsamfunn. Dere møtes på egenhånd, og bestemmer i fellesskap hva dere skal gjøre. Aktivitetene skal bygge på gjensidighet og likeverd.

Mer informasjon
07.06.2016

Leie plass på Tønsberg Torv ?

Fra 1.juni er det Tønsberg Sentrum som overtar ansvaret for Tønsberg Torv. Skal du leie plass må du benytte et digitalt bestillingsskjema.

Mer informasjon
31.05.2016


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan