Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Siste nytt

Barn i byen

Imorgen tirsdag fra kl 10.30 er det igjen plass til barn i byen

Mer informasjon
22.05.2017

17. mai : Talen i Sprutparken og i Gunnarsbøparken

Her er talen holdt av Anders Larsen ved kransnedleggelse bauta Roald Amundsen 17.mai og talen som ble holdt i Gunnarsbøparken av John Ivar Trannum

Mer informasjon
18.05.2017

Ordførerens tale 17.mai

Her kan du lese ordførerens tale fra Slottsfjellet 17.mai

Mer informasjon
18.05.2017

Ny kommunaldirektør for oppvekst, kultur og folkehelse

Tønsberg kommune har i dag ansatt Mette Vikan Andersen som ny kommualdirektør for oppvekst, kultur og folkehelse

Mer informasjon
15.05.2017

Oppheving av gamle reguleringsplaner

58 reguleringsplaner fra før 1990 er nå opphevet, og det er sendt brev til alle som har bolig innenfor disse områdene.

Mer informasjon
09.05.2017

Ordinær avgiftsparkering i Tollbodgaten fra 26. april

Fra onsdag 26.04.2106 vil besøks parkeringen i Tollbodgaten ( utenfor gamle rådhuset) bli overført til ordinær avgiftsparkering.

Mer informasjon
25.04.2017

Skatteoppkreverkontoret har flyttet til Revetal

Skatteoppkreveren i Tønsberg har slått seg sammen med Re og har kontor på Revetal fra 3. april.

Mer informasjon
03.04.2017

Ny gratis aktivitetskalender for barn og unge

Tønsberg og Nøtterøy kommune har i tett samarbeid med idrettsrådene og idrettsforeningene i kommunene utarbeidet en gratis aktivitetskalender for barn og unge i alderen 7-17 år. Aktivitetskalenderen starter fra uke 11, mandag 13. mars. Aktivitetskalenderen vil ha tilbud i ti uker - til slutten av mai (aktivitetskalenderen utgår på skolens fridager som i påskeuka og på offentlige fridager i mai).

Mer informasjon
31.03.2017

Vold i nære relasjoner - handlingsplaner for Tønsberg kommune

Denne handlingsplanen er et ledd i innsatsen for å bekjempe vold i nære relasjoner i Tønsberg kommune. Planen gjelder for alle hjelpetjenester samt skoler og barnehager i Tønsberg kommune. Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse er en grunnleggende rettighet nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 19 og 34.

Mer informasjon
30.03.2017

Booking av treningstid og arrangementer - frist 1. mai

Frist for booking av treningstid og arrangementer i kommunale anleggsesongen 2017 - 2018 er 1. mai

Mer informasjon
27.03.2017

Digital post fra Tønsberg kommune via Altinn

Tønsberg kommune har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram - om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.

Mer informasjon
15.03.2017

Re og Tønsberg får felles skatteoppkreverkontor fra 3. april

Mer informasjon
14.03.2017

Invitasjon til Infomøte om velferdsteknologi og omvisning på Bakkenteigen

Mer informasjon
10.03.2017

Møtested for gravide og foreldre i permisjon

Vi ønsker å skape et møtested for gravide og foreldre i permisjon. Tilbudet er gratis.Møtested er Slagen helsestasjon på Tolvsrød. Velkommen !

Mer informasjon
14.02.2017

Åpen cafe på Slagen helsestasjon

Mer informasjon
31.01.2017

Telefon til legevakta ?

Legevakta - ring telefon 116117

Mer informasjon
30.01.2017

Trafikkundersøkelsen : 2/3 av trafikken skal til og fra Tønsberg byområde

Her finner du resultatet fra den store trafikkundersøkelsen i oktober 2016.

Mer informasjon
26.01.2017

Gratis kurs for nye næringsdrivende

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017

Mer informasjon
11.01.2017

Søknad om barnehageplass

Søknader om barnehageplass gjelder det kalenderåret det er søkt. Det må søkes om barnehageplass hvert år. Tønsberg kommune har samordnet opptak av barn til alle barnehager. Alle søknader må skje via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også endringer i søknader og søknad om overflytting og oppsigelse.Søknadsfrist er 1. februar 2017

Mer informasjon
05.01.2017

Høring : Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem i Tønsberg kommune

Høringsbrevet og høringsnotatet med forslaget til forskrift ser du i vedlegget.

Mer informasjon
04.01.2017

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Mer informasjon
04.01.2017

Oppsamlingsplasser for juletrær

Her finner du en liste over alle oppsamlingsplassene vi har for juletrær. For Vearområdet : Rakkevik / pumpestasjonen og på parkeringsplassen ved Vearhallen. Vi setter ut merker som viser plassene.

Mer informasjon
02.01.2017

Godt nytt år 2017

Tønsberg kommune ønsker deg og dine et riktig godt nytt år 2017 !

Mer informasjon
28.12.2016

Gebyrer, egenandeler og priser 2017

Bystyret har vedtatt å justere gebyrer, egenandeler og priser for 2017.

Mer informasjon
28.12.2016

Vannmåleravlesning 2016

Nå er det tid for å lese av vannmålere i Tønsberg kommune for 2016.

Mer informasjon
21.12.2016

Utlysning av tilskudd for 2017 - Storbymidler

Mer informasjon
15.12.2016

Tilbakemeldinger i forbindelse med strategiplan for en aldersvennlig kommune

Takk for alle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeidet med strategiplan for en aldersvennlig kommune og fremtidens eldreomsorg.

Mer informasjon
07.12.2016

Nei til fett i avløpsnettet

Fett skaper problemer i kommunens avløpsnett ! Vis derfor FETTVETT i Tønsberg !Frityrfett skal ikke i avløpet, men helles i egne beholdere. Virksomheter som lager eller behandler mat må installere fettutskiller.

Mer informasjon
08.11.2016

Spennende muligheter for klima- og miljøvennlig autonom passasjerferge mellom Husvik og Husøy

Tønsberg kommune inviterer til dialogkonferanse 9. desember kl. 09.30 i Oslo, Næringslivets hus, Majorstua.

Mer informasjon
04.11.2016

Gatebruksplanen for Tønsberg - kunnskapsgrunnlaget

Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen. Planen får status som prinsipplan. Planen angir bruk av gatene og må følges opp med mer detaljerte planer for gjennomføring. Denne rapporten inneholder en samling av viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å utarbeide gatebruksplanen. Nærmere informasjon og spørsmål til planarbeidet rettes til Lene Stenersen, Statens vegvesen, telefon 33 37 18 22 / 986 42646.

Mer informasjon
20.10.2016


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan