Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skjermede plasser for demente

Skjermede plasser for demente

Med skjermede plasser for demente menes ”omgivelser som er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom og deres spesielle behov ”
Søker har diagnosen langtkommet demenssykdom. Pasientens adferd tilsier behov for tilrettelagte omgivelser.
Dersom man ikke lenger oppfyller kriteriene og ikke nyttiggjør seg tilbudet, vurderes flytting ut fra spesialavdeling til en vanlig sykehjemsavdeling.

Dette er avgrenset avdeling med færre pasienter og litt høyere bemanning enn i en vanlig sykehjemsavdeling.
Miljøterapi består av bevisst bruk av innredning, lys,møblering, støyreduksjon og tilrettelagte aktiviteter for personer med demens - ut fra den enkeltes interesser og behov. Et nært samarbeide med pårørende er avgjørende for å lykkes i arbeidet med personer som har en demenssykdom. Ingen kjenner personen bedre enn pårørende og ved innkomst fyller pårørende ut bakkgrunnsopplysningsskjema.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan