Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skogbruk

Her kan du finne nyttig informasjon for deg som eier eller forvalter skog i Tønsberg kommune. Kontaktperson for skogbruk i kommunen er Hans Ivar Nesse, tlf. nr 3334 8643

Skogbruksplan

Fristen for å bestille skogbruksplanen har gått ut. Har du ikke fått bestilt, kontakt Svein Dypsund i Viken Skog: sd@viken.skog.no. Et ekstragebyr må påberegnes.

Hva er en skogbruksplan?
En skogbruksplan inneholder areal,- miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom, oversiktlige og lett lesbare kart, samt råd om hvordan eiendommen bør drives, både i økonomisk og miljømessig henseende. I en skogbruksplan blir data dels innhentet fra tilgjengelige databaser/kart, dels ved flyfototolkning og dels ved feltregistrering.

Hvorfor skal du bestille?
Det er i dag mer enn ti år siden din kommune ble taksert, og skogen i Vestfold endrer seg og vokser enormt mye i en slik periode. En ny skogbruksplan vil vise dagens situasjon for din skog og hvilke muligheter du har for å hente inntekter fra skogen. Kvalitetssikrede og reviderte miljø-registreringer er et krav fra tømmerkjøperne for at de skal kjøpe tømmer fra din eiendom!

________________________________________________________________________

Bygging av jordbruks- og skogbruksveier

For å sikre en planmessig og helhetlig utbygging av veger for landbruksformål med tanke på næringens behov, hensyn til miljøverdier , landskap, kulturminner og friluftsliv og andre berørte interesser, er all bygging av landbruksveger i dag søknadspliktig.
Med landbruksveger menes bilveger og traktorveger som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveger fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Kontakt oss
Kontaktperson: Hans Ivar Nesse
Telefon 33 34 86 43
Epost: hiee@tonsberg.kommune.no
Adresse:Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

____________________________________________________________________________

Felling av trær

Privatpersoner og næringsdrivende/bedrifter kan søke om tillatelse til å felle/beskjære trær som står på kommunens eiendom eller på privat grunn der det er en gjeldende reguleringsplan. Kommunen behandler søknader om tre felling i perioden 1. november til 1. april.

Man trenger ikke å søke om trefelling/hogst innenfor områder avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).
 

  Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/24/2017 ]
Skjemaer
Skjemaer fra SLF
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan