Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skolefritidsordning

SFO er et frivillig tilsyns- og omsorgstilbud for elevene i småskolen og for spesialklassen ved Byskogen skole. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter. SFO finansieres gjennom statstilskudd, foreldrebetaling og kommunale midler.

Søknad om plass:
Opptak skjer ved den enkelte skole/SFO, etter søknad på dette skjemaet.

 

Åpningstider :
Åpningstiden til SFO kan variere noe fra skole til skole, men er i hovedsak fra kl. 07:30 til kl. 16:30. Oversikten over skoler finner du her

 

Oppholdsutgifter :
Fra 1. januar 2017 koster opphold i SFO 5 dager/ uke ( full plass)  kr. 2947.- pr måned. 


Det gis søskenmoderasjon.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/10/2017 ]
Les mer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan