Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skoler - informasjon

Beredskapsteam mot mobbing i barnehage og skole

Tønsberg kommune har nedsatt et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker der barnehagens/skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt

Mer informasjon

Flytting/bytte av skole

Ved flytting gis elevens skole beskjed.

Mer informasjon

Innmelding av skolebegynnere for skoleåret 2017/18

Mer informasjon

Kommunalt foreldreutvalg

Tønsberg KFU skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng og engasjere seg i saker som er av generell betydning for alle offentlige skoler i kommunen.

Mer informasjon

Kretsgrenser

Mer informasjon

Leseplan

Tønsberg kommune har utarbeidet en leseplan som omfatter hele tønsbergskolen, fra 1. -10. trinn, i alle fag.

Mer informasjon

Skolerute

Ferie og fridager

Mer informasjon

Skoleskyss

Grunnskolebarn som har mer enn 2 km skolevei i 1. klasse og 4 km skolevei i de øvrige klasser, har rett til skoleskyss. Elever med funksjonshemming kan få skyss uavhengig av veilengden.

Mer informasjon

Tannlege

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr nå behandling til aldersgruppen 0 - 18 år. Generelt blir det gitt en innkallelse hver 20. måned, men utsatte pasienter vil få flere ettersyn etter behov.Tannlegevakt i helger og høytider : tlf. 33 69 74 74

Mer informasjon

Tospråklig undervisning

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan