Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Skoleskyss

Grunnskolebarn som har mer enn 2 km skolevei i 1. klasse og 4 km skolevei i de øvrige klasser, har rett til skoleskyss. Elever med funksjonshemming kan få skyss uavhengig av veilengden.

Rett til skoleskyss

Elever i 1.klasse med mer enn 2 km skolevei og elever i 2.- 10.klasse med mer enn 4 km skolevei har rett til skoleskyss. Skyssen måles i korteste gangavstand som er farbar hele året.

Funksjonshemmede med legeattest og elever med farlig skolevei innvilges skyss uansett veilengde. Det er ikke nok at eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom. Som vilkår for skyssretten gjelder at funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen forårsaker at eleven har behov for skyss. Det må kunne kreves at elevens funksjonshemming, skade eller sykdom gir en mer byrdefull skolevei enn andre har. Det gjelder skyssbehov knyttet både psykisk og fysisk funksjonshemming, skade eller sykdom.

Skyss til skolefritidsordning er ingen lovhjemlet rettighet. Skolefritidsordningen er en frivillig ordning og kommer ikke under loven om skoleskyss.

Farlig skolevei

Tønsberg kommune ved utvalget for barn og unge går med jevne mellomrom gjennom de veier som er definert som farlige. Mangel på veiskulder og fortau, kombinert med hastighet og stor trafikk ligger ofte til grunn for vedtaket. Noen veier defineres som farlige i 1.- 4.klasse og andre i 1.- 7.klasse. Farlige skoleveier defineres ikke for elever i ungdomsskolen.

Ta kontakt med Servicesenteret for nærmere opplysninger, telefon 33 34 81 00 eller  postmottak@tonsberg.kommune.no

 

 

 

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/12/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan