Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Veterinærvakt

Smådyr som blir syke utenom veterinærenes åpningstid henvises til klinikker som
har vakttelefon, er døgnåpne eller til stordyrvakta. Ta kontakt med din faste veterinær for nærmere opplysninger. 
 
Veterinærvakt for produksjonsdyr
Re kommune administrerer veterinærvakta for produksjonsdyr i nordre Vestfold.
Det er inngått individuelle avtaler mellom kommunen og hver av de seks veterinærene som kommunene kjøper tjenester fra. Nordre Vestfolds vaktområde består av: Hof, Holmestrand, Sande, Svelvik, Horten, Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Stokke, Andebu (Kodal).
 
Veterinærvakta for produksjonsdyr har ikke noe felles telefonnr. For å få oppgitt hvem som har vakt må man ringe sitt vanlige veterinærkontor/veterinær. Veterinærvakta er oppe etter arbeidstid, kveld, natt og helger da de vanlige kontorene er stengt. Veterinærvakta er til for øyeblikkelig hjelp og akutte sykdommer hos dyra.
 
Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakta i avtalen:
Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:
  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14, 
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og 
  • Å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan